• Google+ - Black Circle
  • Facebook Black Round

© 2017 Національна спілка стоматологів України

 

+38 (032) 251 21 41   |   dentalsociety.ua@gmail.com

ГО “Асоціації імплантологів України”

Асоціація Імплантологів України
Громадська організація “Українська Академія Пародонтології”
Євген Шелест
Президент “Асоціації імплантологів України” Шелест Євген Леонідович

Хірург вищої категорії, лікар-імплантолог з 20-річним досвідом.

У 1983 закінчив стоматологічний факультет Харківського Інституту. У 1987 р Пройшов спеціалізацію по стоматологічної імплантації в Каунаській клініко-експериментальної лабораторії стоматологічної імплантації. У червні 1987 року вперше в Україні провів успішну імплантацію по установці лейкосапфірового імплантату. У 1989 році пройшов удосконалення за цією спеціалізац
Show More

ГО “Асоціації імплантологів України”

Ідея об’єднання спеціалістів України, які використовують у своїй практиці метод стоматологічної імплантації виникла та стала актуальною на початку 90-х років після отримання Україною статусу незалежної держави. На той час значно активізувався інтерес стоматологів до імплантології, стала зростати чисельність лікарів, які почали використовувати цю методику в своїй практиці, з’явились імплантаційні системи українського виробництва, почали реєструватися чисельні закордонні типи імплантатів, в тематиці конференцій все частіше стали звучати доповіді присвячені проблемам стоматологічної імплантації, проводилися тематичні курси, виконувалися наукові роботи з імплантації, стало можливим приймати участь в міжнародних конференціях та відвідувати курси провідних спеціалістів світу, отримувати спеціалізовану літературу.

     Однак поряд з цим наростали  чисельні питання пов'язанні з широким упровадженням у стоматологічну практику методу дентальної імплантації, які потребували вирішення, а саме впорядкування законодавчої бази, яка регулює діяльність спеціаліста який використовує в своїй практиці методику дентальної імплантації; введення в програму факультетів до дипломної та післядипломної освіти годин по стоматологічній імплантації;

включення в кваліфікаційні характеристики спеціалістів маніпуляцій пов’язаних з використанням методу дентальної імплантації, з чітким визначенням  хто має право займатись дентальною імплантацією, а точніше різними її етапами; місце методики серед інших видів надання медичної допомоги; пріоритетність методики серед інших у вирішенні конкретних клінічних ситуацій; стандарти та протоколи дентальної імплантації; питання достовірної статистики як основи для прогнозу  та питання “гарантії”.

 

Питання взаємодії спеціалістів; рівні втручання при проведенні імплантації; відповідність підготовки спеціалістів до різних рівнів імплантологічного втручання та їх взаємодія по вертикалі; питання необхідного до операційного обстеження; питання необхідного медикаментозного супроводу; питання необхідних умов та оснащення; питання вибору типу протезної конструкції; пріоритетність протоколів дентальної імплантації при заміщенні дефектів зубних рядів та повної відсутності зубів, оснований на достовірній статистиці та  віддалених результатах; питання рекомендованої, оптимальної чи мінімальної кількості, довжини та діаметрів імплантатів при тих чи інших клінічних ситуаціях; питання періодичності після операційних оглядів; питання термінів перегляду наявних конструкцій та їх заміна; використання можливості методу дентальної імплантації в інших напрямках стоматології, таких як: пародонтологія, ортодонтія, черепно-щелепно-лицева хірургія; мультидисциплінарний підхід до проблем імплантації

Поряд з вузькоспеціалізованими питаннями, пов’язаними з використанням методики дентальної імплантації вочевидь є ціла низка питань та проблем, що стосуються всієї стоматології та всіх спеціалістів, що працюють у цій галузі. Тому при прийнятті рішення про створення спочатку імплантологічної секції, а потім Всеукраїнського об’єднання  “Асоціації імплантологів України” завжди підкреслювалась необхідність активної участі членів секції (Асоціації) імплантологів в Асоціації стоматологів України. Ця ідея була підтримана президентом АСУ, академіком Данилевським М.Ф., який з великим розумінням віднісся до створення вузькоспеціалізованих секцій та до їх значимості, за що ми завжди будемо йому вдячні.

Детальніше на нашій сторінці: http://www.aiukraine.com.ua/